Naši terapeuté

Česká republika

Adéla Glaeser

Zlínský kraj
Tel.: +420 722 746 226

Aneta Medonosová

Kralupy nad Vltavou
Tel.: +420 608 663 757

Mgr. Hanka Věžníková

Valašské Meziříčí
E-mail: hana@veznikova.cz

Mirka Hoduláková

Uničov, Olomouc
Tel.: +420 724 270 442
E-mail: mirkahodulak@seznam.cz

Jana Kolajová

Vracov (okr. Hodonín)
Tel.: +420 605 857 159

Petra Culková

Havlíčkův Brod
Tel.: +420 606 728 692
E-mail: p.culkova@gmail.com

Ivana Fridrichová

Rokycany
E-mail:  ivana.fridrichova@seznam.cz
Tel.: +420 736 186 495

Lucia Kráľová

Morava/Slovensko
E-mail: luciakral881@gmail.com
Tel.: +421 905 913 840

Šárka Končická

Zlínský kraj
E-mail: jonsonova@gmail.com
Tel.: +420 731 402 088, +420 778 493 468

Květa Fialová

Vysočina – Humpolec
E-mail: proteloidusi@seznam.cz
Tel.: +420 608 528 927

Romana Ezrová

Humpolec, za klienty mimo oblast dojíždí
E-mail Romca.nika@seznam.cz
Tel.: +420 702 191 220
specializace na sexuální menšiny LGBT

Lenka Krejčí

Znojmo
E-mail: lenka.krejcii@seznam.cz

Slovenská republika

Stanka Sobolová

pôsobí pre celú oblasť SR (osobne na Kysuciach, inak cez Skype)
Radôstka 194, 023 04
E-mail: stastna.zena@gmail.com
Tel.: +421 915 818 479

Janette Horstmann

Lučenec
Tel.: +421 907 088 969
Fb: Wellness pre dušu

Marcela Gonosová

oblast Poprad, Senice, Malacky
Tel.: +421 905 922 593
E-mail: marcelka62@gmail.com

Mgr. Martina Pecháčková

Banská Bystrica
Tel.: +421 944 782 204
E-mail: terapie.tinka@gmail.com

Renka Považská

Liptovský Mikuláš
E-mail:  povazska@centrum.sk

Lucia Kráľová

Morava/Slovensko
E-mail: luciakral881@gmail.com
Tel.: +421 905 913 840

Tatitana Bareán Žolnová

Rožňava
Tel.: +421 908 984 368

Kateřina Turzová

Slovensko – Bratislava
Tel.: +421 948 201 080
E-mail: katerina.turzova@gmail.com

Ivanka Romšáková

Zvolen
E-mail: ivana_romsakova@hotmail.com

Německo

Romana Ezrová

Gera, Passau, Frankfurt
E-mail: Romca.nika@seznam.cz
Tel.: +420 702 191 220
specializace na sexuální menšiny LGBT

Etický kodex „Nativních terapeutů“

 1. Etický kodex stanoví nezávislost a nestrannost poskytovaných služeb – Základní lidská práva přináší každému člověku nezávisle na jakýchkoliv dalších skutečnostech (barva pleti, pohlaví, rasa, náboženství, zdravotní stav, věk…)
 2. Etický kodex vychází ze Základní listiny práv a svobod a stanoví respektování práv klientů v poradenském procesu: – právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí, – právo klienta na jeho anonymitu, – právo klienta odmítnout nabízenou službu, nebo odstoupit od zakázky i bez uvedeného důvodu.
 3. Etický kodex stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti klienta: – klient je informován ve srozumitelné formě, s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda službu využije či nikoliv – v kontaktu s klienty se terapeut nevyjadřuje znevažujícím způsobem o jiných terapeutech, a to ani v případě, kdy s jejich přístupem či postupy nesouhlasí.
 4. Etický kodex stanoví ochranu osobních dat a informací o klientech: – terapeut je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona § č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, – mlčenlivost musí být ze zákona zachována ve všech případech vyjma oznamovací povinnosti (např. trestný čin vraždy) a žádosti o informace od soudu. Pro žádosti policie a oddělení sociálně právní ochrany dětí, je vyžadován souhlas klienta, – mlčenlivost je i mezi partnery: není možno sdělovat obsah individuální konzultace druhému partnerovi, při společné konzultaci se pracuje pouze s tím, co partneři sdělí.
 5. Etický kodex zakazuje navázání intimního, sexuálního vztahu s klientem během poradenského vedení. Terapeut nepřijímá do péče osobu, se kterou má významný osobní či úzce příbuzenský vztah.
 6. Terapeut je povinen si vyžádat souhlas klienta k nahrávání či natáčení rozhovorů a zvlášť si vyžádat jeho souhlas k jejich zveřejnění a je povinen vyžádat si souhlas klienta s přítomností dalších osob za účelem náslechu.
 7. Terapeut je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a dodržovat je.
 8. Terapeut je povinen se dále odborně vzdělávat, tak aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně a lege artis.
 9. Terapeut nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby – např. v rámci střetu zájmů nesmí žádat, ani přijmout, využít nabídku (proti) služby či úsluhy od klienta.
 10. Terapeut si může si vyžádat odbornou konzultaci, supervizi přes FB skupinu. Není oprávněn konzultovat případně řešit podrobnost odebraných případů s přáteli či jinými kolegy. Je povinen zachovávat mlčenlivost mimo supervizi se svým lektorem.
 11. Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi – může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s určujícími životními hodnotami a zásadami terapeuta.

 

Praha 1.3.2017